Input:

R 109/1950; Garance

č. 109/1950 Sb. rozh. obč.
Z čoho vyplýva, že vypovedaný nájomník v byte nebýva trvale. [§ 1 ods. 2 písm. d) nar. č. 54/1946 Sb. n. SNR o ochrane nájomníkov].
(Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 29. novembra 1949, R II 336/49.)
Okresný súd v Košiciach povolil výpoveď podľa § 1 ods. 2 písm. d) nar. č. 54/1946 Sb. n. SNR a v dôvodoch uviedol: Vypovedaná strana uznala, že sa v byte zdržuje iba občas na jednu, dve hodiny. Podľa toho teda v byte trvale nebýva. Už asi dva mesiace nebýva v byte, býva u svojej dcéry, ktorá má dvojizbový byt s kuchyňou. Vypovedaná strana namieta, že u dcéry býva aj vnuk vypovedanej strany so svojou manželkou.