Input:

R 109/1949 (tr.); Garance

č. 109/1949 Sb. rozh. tr.
Vystoupení z řádné společensky užitečné práce a věnování se pouze pracím příležitostným, které nemají významu pro plnění jednotného hospodářského plánu, je neplnění povinnosti vyplývající ze zaměstnání z nedbalosti ve smyslu § 38 zák. č. 231/1948 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 25. května 1949, To 163/49.)
Obžalovaný, který požívá špatné pověsti a je politicky nespolehlivý, byl od 30. ledna 1948 zaměstnán jako slévárenský dělník. Do práce docházel špatně. Když byl dne 12. srpna 1948 vyzván, aby nastoupil práci, neučinil tak a již do zaměstnání nepřišel. Od té doby neměl řádného zaměstnání a věnoval se obchodům a různým příležitostným pracím, při kterých nebyl vázán pracovní dobou.
Okresní soud v Rokycanech zprostil obžalovaného obžaloby pro přečin ohrožení jednotného hospodářského plánu z nedbalosti podle § 38 zák. č. 231/1948.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce, zrušil napadený rozsudek a uznal obžalovaného vinným tímto přečinem.
Z důvodů:
Hospodářství republiky je řízeno jednotným hospodářským plánem, jehož splnění je úkolem všech práce schopných občanů státu. Z nedostatku pracovních sil, zejména kvalifikovaných, bylo obžalovanému známo, že i s jeho pracovní silou jako kvalifikovaného slévárenského dělníka je při plnění hospodářského plánu počítáno. Za těchto okolností byl si obžalovaný vědom, že vystoupí-li z práce, jeho pracovní síla jako kvalifikovaného dělníka bude těžko nahrazena, a bude-li nahrazena, že bude chybět