Input:

R 108/1951 (tr.); Garance

č. 108/1951 Sb. rozh. tr.
Výkon podmíněně odloženého trestu lze nařídit i před uplynutím zkušební doby, jsou-li pro to jinak splněny podmínky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 9. července 1951, 1 Tk 116/51.)
Obviněný byl v roce 1949 pro trestný čin zpronevěry odsouzen na jeden rok do žaláře, podmíněně na pět roků.
Okresní soud trestní v Brně rozhodl v červnu 1951 podle § 27 odst. 1 věty druhé tr. zák., aby tento trest byl vykonán. Toto rozhodnutí odůvodnil okresní soud poukazem na to, že odsouzený ve zkušební době spáchal trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák., za který byl odsouzen v prosinci 1950. Z toho usoudil okresní soud, že odsouzený ve zkušební době nevedl řádný život pracujícího člověka a že se tedy neosvědčil.
Krajský soud zamítl stížnost odsouzeného do tohoto usnesení.
Z důvodů:
Trest na svobodě v trvání jednoho roku, o jehož výkon tu jde, byl stěžovateli uložen za zpronevěru částky 36.000 Kčs, jíž se stěžovatel dopustil jako soukromý úředník. Podmíněným odkladem výkonu tohoto trestu na zkušební dobu pěti roků byla mu při závažnosti činu poskytnuta zcela mimořádná příležitost prokázat dalším svým chováním snahu po nápravě a skutečnému výkonu trestu tak předejít.
Než stěžovatelovo chování ukázalo, že podmíněně odložený trest nebyl pro něho dostatečně působivou výstrahou, která by byla s to pro budoucnost ho od činů podobného druhu odvrátiti a udržet ho na cestě řádného člena společnosti zachovávajícího její zákony a