Input:

108/1947 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání Garance

č. 108/1947 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
ZÁKON
ze dne 25. června 1947,
jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946,č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
§ 4 odst. 1 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění zákona č. 256/1946 Sb. se mění a doplňuje takto:
„(1) Před rozhodnutím podle §§ 1 až 3 vyžádá si úřad vyjádření příslušných organisací hospodářství (odborných organisací) a příslušné obchodní a živnostenské komory. Těmto