Input:

R 107/1949 (tr.); Garance

č. 107/1949 Sb. rozh. tr.
Loupež je spáchána s vražednou zbraní ve smyslu § 192 tr. z., i když pachatel použil k pohrůžce nenabité pistole, měl-li při sobě zásobník s náboji do ní.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uh. Hradišti z 18. května 1949, To VII 85/49.)
Okresní soud ve Valašském Meziříčí uznal obžalovaného vinným mimo jiné i zločinem loupeže podle §§ 190, 192 tr. z., který spáchal tím, že na osamělé silnici zastoupil náhle cestu poškozenému, který jel sám s koňským povozem, namířil na něho pistoli a vyzval ho, aby zastavil, zahodil bič a vydal mu peníze. K odnětí peněz nedošlo jen proto, že poškozený neztratil duchapřítomnost, švihl do koní a obžalovanému ujel. Obžalovaný se hájil tím,