Input:

R 106/1951 (tr.); Garance

č. 106/1951 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu „důležitý obecný zájem“ při rozhodování o podmíněném odsouzení podle § 24 odst. 1 písm. a) tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. září 1951, Tz I 49/1951.)
Okresní soud trestní v Brně uznal obviněného – železničního zaměstnance – vinným trestným činem pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák., který obviněný spáchal tím, že několikrát vykonal soulož s děvčetem, jemuž nebylo ještě 15 let Podmíněný odklad trestu odnětí svobody na 6 měsíců, který mu za to uložil, mu nepovolil, což odůvodnil tím, že obviněný svým činem projevil značný stupeň morální lhostejnosti, neboť vlastní požitek stavěl výše než zájem celku na ochraně mládeže.
Krajský soud v Brně vyhověl odvolání obviněného potud, že mu povolil podmíněný odklad uvedeného trestu odnětí svobody na zkušební dobu 3 roků. Krajský soud přihlédl k tomu, že děvče již nebylo zachovalé, samo vyhledávalo styky s muži a že případ nevzbudil v okolí velkého zájmu. Proto dospěl k závěru, že obecný zájem nebyl dotčen do té míry, aby vylučoval povolení podmíněného odsouzení. Obviněný byl sveden příležitostí, činu kajícně litoval, zapojil se do budovatelského úsilí, jde o první vybočení z mezí řádného života a je proto i odůvodněna naděje, že se obviněný polepší bez výkonu trestu.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané