Input:

R 105/1951 (tr.); Garance

č. 105/1951 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu „řádný život pracujícího člověka“ jako podmínky pro uložení trestu nápravného opatření podle § 37 odst. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 26. června 1951, 5 Tk 126/51.)
Okresní soud trestní v Brně uznal obviněného závozníka družstva „Osvobozená domácnost“ vinným trestným činem rozkrádání majetku lidových družstev podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. spáchaným tím, že při rozvážení koksu jednotlivým filiálkám družstva odcizil několik q koksu a dodal je svému známému, který mu koks zaplatil. Okresní soud za to uložil obviněnému trest nápravného opatření na dva měsíce se srážkou 10% z pracovní odměny a beze změny zaměstnání.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora, zrušil výrok o trestu a uložil obviněnému nepodmíněný trest odnětí svobody na tři týdny.
Z důvodů:
Trestu nápravného opatření je podle § 37 tr. zák. použít tehdy, vede-li obviněný jinak řádný život pracujícího člověka a je-li sice k jeho nápravě třeba