Input:

R 101/1949 (tr.); Garance

č. 101/1949 Sb. rozh. tr.
Mezi ohrožením plynulého zásobovaní ve smyslu § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. a jeho ohrožením značnou měrou ve smyslu odst. 2 tohoto zákonného ustanovení je – pokud jde o objektivní stránku – rozdíl jen kvantitativní.
Ani v druhém případě nemusí však nebezpečí pro plynulé zásobování dosáhnout takové míry naléhavosti, aby hrozilo vyústit už v bezprostřední zásobovací poruchu, tím méně pak je třeba, aby taková porucha v plynulém zásobování obyvatelstva skutečně v důsledku činu vznikla.
Okolnost, že v době činu byl přechodně dostatek masa a dobytka určeného k porážce, je nerozhodná, když maso bylo vázáno na přídělové hospodářství a přebytky měly být uschovány pro pozdější dobu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. července 1949, Zm I 284/49.)
Býv. krajský soud v Mostě uznal obžalovaného vinným zločinem černého obchodu podle § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb. spáchaným tím, že jako řezník zašantročil na černý trh asi 1.120 kg masa, ač věděl, že tím ohrožuje značnou měrou plynulé zásobování obyvatelstva.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Mezi ohrožením plynulého zásobování ve smyslu § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. a jeho ohrožením značnou měrou je – pokud jde o objektivní stránku – rozdíl jen kvantitativní (jde jen o rozsah nebezpečí přivoděného pachatelovým činem). Na tento rozsah lze usuzovat především z množství zboží odňatého distribuci a z počtu spotřebitelů, jejichž oprávněné nároky jím mohly být kryty a kteří v důsledku pachatelova jednání při zásobovací situaci v době činu, kdy množství zboží, jež distribuce měla k disposici, nedostačovalo ke krytí odůvodněné potřeby všech oprávněných spotřebitelů, nedosáhli po případě vůbec krytí svých oprávněných nároků.
Plynulost přídělového zásobování ovšem není výhradně zaručena určitou přítomnou zásobou zboží, nýbrž tkví i v pevném zásobovacím programu a rozpočtu, vypočtených podle zásob, počtu spotřebitelů a podle výše dávek připadajících na jednoho spotřebitele. Nedovolený zásah do tohoto propočtu má nepochybně v zápětí ne-li přímo poruchu, tedy nezbytně nebezpečí pro plynulé zásobování. Proto také okolnost, že v době činu právě byl dostatek masa a dobytka určeného k porážce, je s hlediska souzeného trestného činu bezvýznamná, když maso bylo vázáno na přídělové hospodářství a pachatelé odňali plynulému zásobování značné množství masa (asi 1.120 kg), zatím co mělo být maso podle nabádání jak v tisku tak i jinak uschováno pro pozdější dobu. Vždyť se již v době činu podle propočtu s určitostí počítalo s velkým nedostatkem masa v důsledku mimořádného sucha a bylo třeba již tehdy učinit podle toho patřičná opatření pro pozdější dobu. Plynulost zásobování obyvatelstva, t. j. nerušené a trvalé přidělování stanovených přídělů toho kterého předmětu potřeby účastníkům vázaného