Input:

R 100/1950; Garance

č. 100/1950 Sb. rozh. obč.
Dekret č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění přílohy k vyhlášce č. 116/1948 Sb.
Národní podnik se stává vlastníkem nemovitostí, které na něj byly převedeny podle § 12 uvedeného dekretu, i bez zápisu v pozemkové knize, a to dnem převzetí uvedeným ve vyhlášce (§ 13 odst. 3 uvedeného dekretu).
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 8. června 1949, Co III 61/49.)
Žalovaný měl byt ve vlastním domě. Tento dům byl znárodněn a převzal jej žalující národní podnik. Národní podnik vyzval žalovaného dopisem, aby vyklidil byt, kterého nyní užívá bez právního důvodu, a když žalovaný výzvě nevyhověl, podal naň žalobu o vyklizení bytu. Žalovaný namítal ve sporu mimo jiné, že žalující národní podnik není dosud vlastníkem domu, protože mu ještě nebylo vloženo vlastnické právo v pozemkové knize.
Okresní soud v Dobrušce vyhověl žalobě.
Krajský soud nevyhověl odvolání.
Z důvodů:
Znárodněním nabývá vlastnictví k znárodněné majetkové podstatě stát (§ 4 dekr. č. 100/1945 Sb. ve znění zák. č. 114/1948 Sb.).