Input:

R 10/1951; Garance

č. 10/1951 Sb. rozh. obč.
Opustí-li rodiče nezletilého dítěte bez povolení území československé republiky a zanechají-li tu dítě, jde o hrubé zanedbání povinností plynoucích z rodičovské moci, jež je důvodem, aby byli této moci zbaveni (§ 61 zákona o právu rodinném).
(Rozhodnutí okresního soudu v Aši z 16. června 1950, P 243/47.)
Okresní soud v Aši zbavil rodiče nezletilého dítěte rodičovské moci.
Z důvodů:
Okresní národní výbor (referát sociální péče) v Aši podal u soudu návrh, aby matka nezletilcova byla zbavena rodičovské moci. Návrh odůvodnil tím, že matka odešla v roce 1949 bez úředního povolení za hranice československé republiky a o dítě se vůbec nestará. Soud zjistil dále ze