Input:

R 10/1949 (tr.); Garance

č. 10/1949 Sb. rozh. tr.
Podmíněný odklad výkonu trestu uloženého za přečin (zločin) černého obchodu spáchaný vinníkem v době, kdy mu nebylo více než dvacet let, je možný.
Odepříti podmíněný odklad výkonu trestu z důvodu veřejného zájmu je možné jen u těch trestných činů, u nichž to zákon výslovně nařizuje.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 16. března 1949, To VII 18/49.)
Okresní soud v Kyjově uznal obžalovaného, narozeného dne 11. prosince 1929, vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 199, písm. a) tr. z. a přečinem podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb., které spáchal dne 29. 11. 1948, pokud se týče dne 1. XII. 1948, uložil mu za tyto trestné činy trest na svobodě i trest peněžitý, vyslovil ztrátu volebního práva a povolil obžalovanému podle § 1 a 3 zák. č. 562/1919 Sb. podmíněný odklad výkonu uložených trestů na zkušebnou dobu tří roků.
Krajský soud zamítl odvolání veřejného žalobce do tohoto rozsudku.
Z důvodů:
K odvolání veřejného žalobce do podmíněného odkladu výkonu trestu se podotýká, že