Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 17/2011 Sb. rozh. tr., R 17/2011 (tr.); Úmysl. Zvýhodňování věřiteleGarance

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 5 Tdo 383/2010)