Input:

R 54/1955 (tr.); Garance

č. 54/1955 Sb. rozh. tr.
Z pouhého prohlášení obviněného, že se vzdává odvolání, nelze ještě dovozovat, že odvolání podané v jeho prospěch některou z osob naznačených v § 174 tr. ř. bylo podáno proti vůli obviněného a že je tudíž odvoláním podaným neoprávněnou osobou ve smyslu § 179 odst. 1 tr. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. března 1955, 1 Tz 55/55.)
Lidový soud v Kralupech odsoudil obviněného pro trestný čin porušení povinnosti veřejného činitele podle § 176 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a), b) tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody na jeden rok se zkušební dobou tří roků a k náhradě poloviny nákladů trestního řízení. Současně jej zprostil žaloby pro trestný čin porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. a rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. Obviněný po vyhlášení rozsudku prohlásil, že „trest přijímá a vzdává se opravných prostředků“.
Krajský soud v Praze zamítl usnesením odvolání manželky obviněného (podané v třídenní Ihůtě po vyhlášení rozsudku) s poukazem na ustanovení § 179 odst. 1 tr. ř., jakožto odvolání podané osobou neoprávněnou. V odůvodnění tohoto svého usnesení uvedl krajský soud, že obviněný svým prohlášením, že trest přijímá a vzdává se opravných prostředků, dal najevo, že si nepřeje, aby kdokoli podával v jeho prospěch odvolání, a že tedy odvoláni podané manželkou bylo podáno zřejmě proti vůli obviněného.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení krajského soudu a tomuto soudu uložil, aby ve věci dále jednal a rozhodl.
Z