Input:

č. 48/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 48/1960 Sb. rozh. tr.
Předpokladem povolení navrácení lhůty podle § 63 tr. ř. je, že ve věci nebylo ve druhé stolici již rozhodnuto.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 26. února 1960 - 1 Tz 4/60.)
Mladistvý byl odsouzen pro trestný čin urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) měsíců. Odvolání, které obhájce podal opožděně, bylo odvolacím soudem zamítnuto.
Lidový soud trestní v Praze teprve po rozhodnutí krajského soudu o odvolání na žádost odsouzeného povolil podle § 63 tr. ř. navrácení lhůty k podání odvolání.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil uvedené usnesení lidového soudu trestního v Praze a žádost mladistvého o navrácení lhůty k podání odvolání podle § 63 tr. ř. zamítl.
Z odůvodnění:
Mladistvý se narodil 28. dubna 1942, je zaměstnán jako kloboučnický dělník. Jeho nevlastní otec je hrobníkem. Politicky není organizován. Podle rejstříku trestů byl již před rokem odsouzen pro trestný čin výtržnictví podle § 188 b) tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 měsíců. Podle zprávy o pověsti mu průměrnou pracovní morálku a špatné prostředí, v němž se pohybuje, má na něho zhoubný vliv. Bylo na něho podáno již další oznámení pro trestný čin výtržnictví.
Mladistvý byl rozsudkem lidového soudu trestního v Praze z 16. 9. 1959 za trestný čin podle § 180 tr. zák. odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) měsíců. Proti tomuto rozsudku podal odvolání, které bylo usnesením krajského soudu v Praze v neveřejném zasedání podle § 270 odst. 1 tr. ř. jako opožděné zamítnuto.
Stížnost pro porušení zákona podaná předsedou Nejvyššího soudu namítá, že usnesením lidového soudu trestního, jímž bylo