Input:

R 30/1949; Garance

č. 30/1949 Sb. rozh. obč.
V exkúcii núteným vyprázdnením bytu skúma súd podľa § 37 zákona č. 138/1948 Sb. len, či je podľa potvrdenia miestneho národného výboru zaistený náhradný byt pre povinnú stranu, nemôže však skúmať, či tento byt je primeraný potrebám povinného. Otázku primeranosti náhradného bytu posúdi v takomto prípade národný výbor, ktorý vydá spomenuté potvrdenie.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 12. apríla 1949, R 160/49.)
V exekúcii núteným vyprázdnením bytu žiadala povinná strana o odklad exekúcie a tvrdila, že náhradný byt pridelený jej miestnym národným výborom nemá osobitný vchod, ale že je k nemu prístup len cez obchod vymáhajúcej strany.
Okresný súd v Čadci nepovolil odklad exekúcie.
Krajský súd v Žiline jeho usnesenie