Input:

R 3/1951 (tr.); Garance

č. 3/1951 Sb. rozh. tr.
Nedbalost středního rolníka, který dodal obilí zamořené pilousem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 12. října 1950, To II 344/50.)
Rolník, který hospodaří na menší usedlosti, poslal do filiálky hospodářského družstva 250 kg loňského žita zamořeného pilousem.
Okresní soud v Trutnově ho odsoudil pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 Odst.l, 2 tr. zák., protože uznal, že obviněný porušením povinnosti svého povolání ztěžoval provoz hospodářského družstva a činem bylo ztěžováno provádění jednotného hospodářského plánu.
Z důvodů:
Obviněný poslal po povozníkovi do filiálky hospodářského družstva v pěti pytlech 250 kg loňského žita ke splnění svého smluvního závazku, žito bylo zamořeno pilousem obilním. Jeho smísením se žitem ve skladišti bylo 40 q žita tímto škůdcem zamořeno a dalších 200 q bylo zamořením ohroženo.
Obviněný se hájil, že pytle naplnil den před dodávkou sám na sýpce za šera. Protože dobře nevidí, nevšiml si, že žito, které před K. tím již několik měsíců neprohazoval, bylo zamořeno, doznal však, že ráno před příjezdem povozníka viděl na jednom pytli tmavé body, o nichž se domníval, že je to neškodný obilní plevel povázka, a proto je rukou smetl. Obviněný svou vinu spatřoval v tom, že se nepřesvědčil, co to vlastně bylo, a doznal, že při vyšetřování věci pak sám viděl, že po rukojeti lopaty zastrčené do zbytku žita lezou brouci.
Z výpovědí zaměstnanců družstva zjistil soud, že obilí obviněného bylo nasypáno na hromadu asi 40 q žita, neboť zaměstnanci při zběžné prohlídce pilouse nezjistili. Teprve vedoucí filiálky, který přišel později do skladiště, zjistil, že obilí je zamořeno pilousem. Obilí, které je takto ve větším množství zamořeno, je nepoživatelné. Vedoucí filiálky dal ihned provést desinfekční opatření a