Input:

R 194/1949 (tr.); Garance

č. 194/1949 Sb. rozh. tr.
V pouhé žádosti o doručení rozsudku nelze spatřovat již projev vůle podat odvolání.
Žalobci běží lhůta k podání odvolání od prohlášení rozsudku, třebaže žádal o jeho doručení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 11. července 1949, To II 105/49.)
Okresní soud trestní v Praze zprostil obžalovaného soukromé obžaloby pro přestupek pomluvy podle § 2 zákona o ochraně cti, č. 108/1933 Sb. Po prohlášení rozsudku požádal zástupce soukromé žalobkyně o doručení rozsudku a v třídenní lhůtě po jeho doručení podal odvolání.
Krajský soud odmítl odvolání jako opožděně.
Z důvodů:
Podle § 89, odst. 2 zák. č. 319/1948 Sb. nutno odvolání podat do tří dnů od prohlášení rozsudku. Požádá-li však obžalovaný o doručení rozsudku, běží nová třídenní lhůta od doručení rozsudku. Vzhledem k jasnému znění