Input:

R 11/1950 (tr.); Garance

č. 11/1950 Sb. rozh. tr.
Čin spáchaný v uzavřeném oddíle železničního vozu před dvěma osobami je spáchán veřejně ve smyslu § 64 odst. 1 zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci ze 4. listopadu 1949, To IV 317/49.)
Obžalovaný jel se dvěma dívkami vlakem do N. Seděli sami v jednookenním oddíle (kupé) železničního vozu, jehož dveře byly zavřeny (ne však zamčeny). Během rozhovoru pronesl obžalovaný vůči svým spolucestujícím výrok, který naplňoval skutkovou podstatu přečinu podle § 23 zák. č. 231/1948 Sb.
Okresní soud v Zábřehu uznal obžalovaného vinným přečinem podle § 23 odst. 1 zákona č. 231/1948 Sb., nikoliv přísněji trestným přečinem podle odstavce 2 téhož ustanovení, jak se toho domáhala obžaloba, a to, jak uvedl v důvodech, „proto, že obžalovaný pronesl výrok v uzavřeném oddíle (kupé) v přítomnosti dvou svědkyň, tedy nikoli veřejně ve smyslu § 23 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce do tohoto rozsudku okresního soudu a uznal obžalovaného vinným přečinem podle § 23 odst. 2 zák. č.