Input:

R 100/1951 (tr.); Garance

č. 100/1951 Sb. rozh. tr.
Odsouzení pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 tr. zák. nebrání okolnost, že pachatel ví, že třetí osoba z důvodu osobního ručení nahradí národnímu majetku škodu pachatelem způsobenou.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci ze 4. července 1951, 3 Tk 164/51.)
Obviněný zámečník odcizil, když prováděl na poštovním úřadě různé opravy, z otevřené zásuvky stolu poštovního zaměstnance pětistokorunovou bankovku. Šlo o peníze úřední, za které poštovní zaměstnanec ručil.
Okresní soud v Bruntále uznal obviněného vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. Pokud jde o tuto kvalifikaci, uvedl okresní soud, že obviněný si byl vědom, že odcizením peněz z pokladny pošty poškodí pouze poštovního zaměstnance, který za škodu ručí.
Krajský soud vyhověl odvolání prokurátorovu, uznal obviněného vinným trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. a zvýšil mu trest.
Z důvodů:
Okresní soud neposoudil věc správně po stránce právní, když ve zjištěném skutku spatřoval pouze trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák. a nikoli rozkrádání národního majetku podle § 245 tr. zák. Okresní soud neprávem vyvozuje tento závěr z okolnosti, že poštovní zaměstnanec, jemuž večer při uzávěrce odcizená částka chyběla, ji musel národnímu podniku Československá pošta nahradit a že tedy národní majetek nezůstal poškozen.
Peníze, jež obviněný odcizil z