Input:

Přijímací zkoušky na střední školy - jarní období 2024 Garance

27.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8
Přijímací zkoušky na střední školy – jarní období 2024

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Termíny

Podání přihlášek do 1. kola:

- do 30. listopadu 2023 podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (v listinné podobě stejně jako v minulých letech).

- od 1. února do 20. únor 2024 podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů (podávání přihlášky nově popsanými způsoby).

1. kolo přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby;

 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia;

- náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání a víceletá gymnázia.

- školní část přijímací zkoušky

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024 - talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění;

 • od 15. ledna do 31. ledna 2024 - talentové zkoušky na konzervatořích;

 • od 2. ledna do 15. února 2024 - talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou;

 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy;

- náhradní školní přijímací zkoušky

 • od 26. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky;

- nahlížení do spisu

 • 10., 13. a 14. května 2024;

- ředitel školy zveřejní výsledky ve škole a v informačním systému

 • 15. května 2024

Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) lze konat výhradně na některých ze škol, na kterou podá uživatel přihlášku. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozví se o nich z pozvánek, které mu pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.

Náhradní termín JPZ se koná ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat:

- až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),

- až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Pokud uživatel v listopadu podal 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, může se v únoru přihlásit do dalších 3 oborů bez talentové zkoušky, bude tedy v přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 oborů.

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří

- nebyli přijati v 1. kole nebo

- se vzdali přijetí, nebo

- se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů).

Termíny 2. kola

- zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

 • 20. května 2024

- podání přihlášek do 2. kola

 • do 24. května 2024

- talentové a školní přijímací zkoušky

 • od 8. do 12. června 2024

- nahlížení do spisu

 • 18., 19. a 20. června 2024

- ředitel školy zveřejní výsledky

 • 21. června 2024

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

Uchazeč/zákonný zástupce uchazeče

Způsoby podání přihlášek:

1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, příp. další způsoby)

Postup:

- po přihlášení do systému, který je napojen na registr obyvatel, uživatel uvidí seznam svých dětí. Z nich vybírá to, které chce přihlásit. Žádné osobní údaje již nevyplňuje;

- ze seznamu vybere až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chce podat přihlášku., v pořadí podle priority pro přijetí. V systému se zobrazí přehledné informace o každé vybrané škole (přehled oborů vzdělání, počty uchazečů přijímaných v letošním roce, počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech);

- v systému se zobrazí seznam dokumentů, které vybraná škola požaduje k přihlášce pro příslušný obor vzdělání. Ty je potom třeba nahrát jako fotky nebo skeny;

- po potvrzení odeslání obdrží uživatel potvrzení o přijetí přihlášky;

- po vyhodnocení uvidí u svého dítěte výsledky testů jednotné přijímací zkoušky.

2. Výpis ze systému – uživatel vše vyplní online, ale bez přihlášení (nebudou se předvyplňovat údaje z registru obyvatel a všechny je třeba vyplnit, uživatel musí nahrát přílohy přihlášky, vytisknout výpis přihlášky, podepsat ho a doručit do vybrané školy (osobně, poštou, do datové schránky).

Postup:

- uživatel vstoupí do systému bez přihlášení a vyplní potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti;

- vybere ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chce podat přihlášku, zvolí pořadí dle priority pro přijetí. Poté se zobrazí informace o každé zvolené škole (počet letos přijímaných uchazečů, počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech);;

- nahraje dokumenty, které vybraná škola požaduje doložit k přihlášce, jako fotky nebo skeny;

- potvrdí odeslání a obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění;

- získaný výtisk podepíše a v listinné podobě bez příloh doručí do každé vybrané školy;

- pozvánka ke zkouškám přijde doporučeným dopisem;

- při tomto způsobu podání přihlášky uživatel neuvidí po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Tiskopis se všemi přílohami

- uživatel vyplní klasickou listinnou přihlášku pro všechny zvolené školy;

- ke každé přihlášce přiloží všechny požadované přílohy, které daná škola požaduje;

- každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí podle zvolené priority pro přijetí;

- doručí ji do každé zvolené školy;

- pozvánka ke zkouškám přijde doporučeným dopisem;

- uživatel neuvidí po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Nově se potvrzení od lékaře se nepotvrzuje na přihlášce, ale