Input:

R 98/1951; Garance

č. 98/1951 Sb. rozh. obč.
Exekuční likvidaci lze nařídit i na podnik, který je v likvidační národní správě.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 11. května 1951, 35 Ok 70/51.)
Okresní soud civilní v Praze zamítl návrh národního podniku na nařízení exekuční likvidace na jmění dlužníka s odůvodněním, že na toto jmění byla roku 1949 zavedena likvidační národní správa s příkazem, že jakékoliv zcizení části podstaty je přípustno pouze po předchozím písemném svolení orgánu, který národní správu zavedl a že proto nařízení soudní exekuční likvidace bylo by zásahem do pravomoci správního úřadu.
Krajský soud ke stížnosti navrhujícího národního podniku napadené usnesení zrušil a vrátil věc prvému soudu k dalšímu řízení a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Ustanovení o exekuční likvidaci je jedním z exekučních prostředků. Ani z ustanovení společných všem