Input:

R 98/1950; Garance

č. 98/1950 Sb. rozh. obč.
Poznámku provedení výkupu podle § 10 odst. 2 zák. č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, lze zapsat i na část knihovního tělesa.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 21. července 1949, R XVI 120/49.)
Podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, vykoupil československý stát některé pozemky z nemovitostí zapsaných ve vložce desk zemských. Okresní národní výbor na Kladně navrhl, aby bylo poznamenáno provedení výkupu.
Okresní soud civilní v Praze poznamenal místo toho odepsání vykoupených pozemků a knihovní žádost okresního národního výboru na Kladně postoupil okresnímu soudu na Kladně k zřízení nové vložky pro vykoupené pozemky. Svůj postup, odchylující se od knihovního návrhu, odůvodnil soud tím, že ve vložce desk zemských jsou zapsány další pozemky, kterých se výkup netýká. Poněvadž poznámka výkupu má význam přechodu vlastnického práva pro československý stát, nemůže být v jedné vložce vedle sebe dosavadní vlastnictví k reálním částem vložky a poznámka výkupu k dalším reálním částem této vložky (§ 3 knih. zák.).
Krajský soud změnil ke stížnosti okresního národního výboru na Kladně usnesení prvého soudu tak, že nařídil poznamenání provedení