Input:

R 95/1951; Garance

č. 95/1951 Sb. rozh. obč.
Návrh na odklad exekuce podie § 444 o. s. ř. může učinit i vymáhající věřitel.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 7. března 1951, 29 Ok 49/51.)
Okresní soud civilní v Praze zamítl návrh vymáhajícího věřitele na tříměsíční odklad exekuce vedené k vydobytí 25.119 Kčs na movité věci dlužníka.
Krajský soud ke stížnosti vymáhajícího věřitele změnil usnesení okresního soudu tak, že exekuci na dobu 3 měsíců odložil.
Z odůvodnění:
Podle § 444 o. s. ř. může soud z moci úřední nebo na návrh částečně nebo úplně odložit exekuci, uplatňují-li se takové okolnosti, které mohou mít v zápětí její částečné nebo úplné zrušení. Při návrhu na odklad exekuce podle tohoto ustanovení je lhostejné, zda jej činí vymáhající věřitel nebo dlužník. V daném případě navrhl odklad exekuce vymáhající věřitel a odůvodnil návrh na odklad tím, že dlužník již téměř polovinu dluhu zaplatil. Uvedl tedy okolnosti, které mohou mít za následek částečné zrušení exekuce. Z návrhu je zřejmé, že vymáhající věřitel chce dlužníku poshovět, aby mu tak poskytl možnost zaplatit i ostatní část vymáhané pohledávky bez nuceného prodeje zabavených předmětů.