Input:

R 95/1949 (tr.); Garance

č. 95/1949 Sb. rozh. tr.
Odpovědnost osoby dosud nedostatečně vycvičené není s trestního hlediska vyloučena u každého nesamostatného úkonu provedeného při zaučování, nýbrž jen u takových úkonů, které byly provedeny přesné podle příkazu dozírajícího nebo byly tímto schváleny, pokud si pachatel sám mimo to nebyl vědom vadnosti úkonu, která by založila jeho nedbalost podle § 335 tr. z.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 14. května 1949, Zm II 12/49.)
Krajský soud v Ostravě uznal dne 8. října 1948 obžalovaného vinným přečinem proti bezpečnosti života podle §§ 335, 337 tr. z.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Zmateční stížnost namítá, že jednání obžalovaného není trestné, protože šlo o úkon při zaučování, za který náleží odpovědnost osobě, která měla povinnost seznámit obžalovaného s pracovním postupem a mít nad ním dozor.
Obžalovaný je na omylu. Odpovědnost osoby dosud nedostatečně vycvičené není s trestního hlediska vyloučena u každého nesamostatného úkonu provedeného při zaučování, nýbrž jen u takových úkonů, které byly provedeny přesně podle příkazu dozírajícího nebo byly tímto schváleny, pokud si pachatel sám mimo to nebyl vědom vadnosti úkonu, která by založila jeho nedbalost podle § 335 tr. z. Zmateční stížnost, která se snaží dovodit, že šlo o takový úkon, s nímž dozorci, kteří jej