Input:

R 94/1949 (tr.); Garance

č. 94/1949 Sb. rozh. tr.
Tuzemským prodejem textilního zboží na černo je toto zboží odnímáno vnitřní řízené spotřebě a je ohrožováno plynulé zásobování obyvatelstva [§ 4, odst. 1, 2, § 1, odst. 1, písm. b) zák. č. 15/1947 Sb.], i když jde o zboží určené pro vývoz do ciziny.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 13. května 1949, Zm II 122/49.)
Obžalovaný A. ujednal s firmou P., že mu tato firma po předložení vývozního povolení dodá textilní zboží určené pro vývoz do ciziny. Smluvil se však s obžalovaným B., že toto zboží rozprodají na černo v tuzemsku. Za tím účelem vyjednávali s dalšími osobami, chtějíce dodané zboží co nejrychleji najednou prodat za výhodné ceny dříve, než jejich čin vyjde najevo. Obžalovaný A. zatím zfalšoval vývozní povolení ministerstva zahraničního obchodu, znějící na lýkové zboží a sandály a určené pro tuzemskou firmu Z., tak, že v něm vymazal zmíněné údaje a změnil jeho text tak, že se jím udělovalo jeho firmě povolení k vývozu do ciziny textilního zboží v hodnotě 3,540.000 Kčs. Na základě tohoto zfalšovaného vývozního povolení obstarala firma P. obžalovanému A. vývozní textilní zboží, avšak k jeho převzetí obžalovanými již nedošlo, poněvadž se firma P. včas dozvěděla, že obžalovaní již ono zboží nabízejí na domácím trhu, a věc oznámila.
Bývalý krajský soud trestní v Brně uznal oba obžalované vinnými zločinem podvodu podle §§ 8, 197, 200, 203 tr. z. a obžalovaného A. kromě toho i podle § 199, písm. d) tr. z.
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce, zrušil napadený rozsudek [s výjimkou odsouzení obžalovaného A. podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z.] a vrátil věc okresnímu soudu, aby ji znovu projednal a rozhodl a přihlédl přitom i k pravoplatnému odsouzení obžalovaného. A. pro zločin podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z.
Z důvodů:
Nalézací soud neshledal v jednání obžalovaných [nehledíc ke zločinu podvodu zfalšováním veřejné listiny, totiž vývozního povolení, podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z.] zločin černého obchodu podle § 4, odst. 2, první