Input:

R 93/1953 (tr.); Garance

č. 93/1953 Sb. rozh. tr.
Sourozenci obviněného nejsou oprávněni podat návrh na obnovu ve prospěch obviněného.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 4. července 1953, 1 Tz 53/53.)
Lidový soud v Liberci povolil jednak na návrh obviněného, jednak ňa návrh jeho sestry částečnou obnovu trestního stíhání konaného proti obviněnému u mimořádného lidového soudu v Liberci pro zločiny podle retribučního dekretu.
Krajský soud v Liberci zamítl stížnost okresního prokurátora.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil usnesení obou soudů a návrh obviněného i jeho sestry na obnovu trestního stíhání zamítl. Pokud jde o návrh sestry obviněného uvedl
v odůvodnění:
Usnesením lidového soudu, pokud jím byla povolena částečná obnova trestního stíhání konaného proti obviněnému a usnesením krajského soudu, pokud jím byla stížnost okresního prokurátora proti usnesení lidového soudu zamítnuta, byl porušen