Input:

R 93/1950 (tr.); Garance

č. 93/1950 Sb. rozh. tr.
Jestliže by při odsouzení pro zločin náhradní trest na svobodě i při použití nejpříznivějšího poměru (§ 8 odst. 1 zák. č. 31/1929 Sb.) činil více než šest měsíců, je porušením zákona, nevyměří-li soud v takovém případě náhradní trest na svobodě v uvedené nejvyšší výměře.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 3. prosince 1949, Tz I 21/49.)
Okresní soud v Místku uznal obžalovaného vinným zločinem černého obchodu podle § 4 odst. 2, § 1 odst. 1 písm. a), b) zák. č. 15/1947 Sb. a uložil mu vedle hlavního trestu na svobodě též podle § 6 uvedeného zákona trest peněžitý. Zároveň stanovil i náhradní trest na svobodě pro případ nedobytnosti peněžitého trestu.
Krajský soud v Ostravě vyhověl odvolání obžalovaného a vyměřil mu peněžitý trest částkou 100.000 Kčs, za nějž má v případě nedobytnosti nastoupit trest těžkého žaláře v trvání tří měsíců.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prukurátorem, zrušil výrok krajského soudu o délce náhradního trestu na svobodě za nedobytný trest peněžitý a vyměřil obžalovanému náhradní trest v trvání šesti měsíců.
Z důvodů:
Generální prokurátor podává podle § 105 zák. č. 319/1948 Sb. stížnost pro zachování zákona do rozsudku krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího, a to pokud tento soud vyměřil obžalovanému za uložený peněžitý trest ve výši 100.000 Kčs v případě nedobytnosti náhradní trest těžkého žaláře v trvání pouhých tří měsíců, a vytýká v tomto opravném prostředku, že zmíněným výrokem byl porušen zákon v ustanovení § 8 odst. 1 zák. č. 31/1929 Sb. ve znění zák. č. 88/1948 Sb. Tato výtka je důvodná.
Podle § 8 odst. 1 zák. č. 31/1929 Sb. ve znění zák. č. 88/1948 Sb. nutno náhradní trest na svobodě za nedobytný trest peněžitý vyměřit podle zavinění, a to za každých 50 až 500 Kčs jedním dnem trestu na svobodě, při čemž tento trest při odsouzení za zločin nesmí podle § 8 odst. 3 tohoto zákona být delší než šest měsíců. Jelikož by v daném případě i při použití relace pro obžalovaného nejpříznivější (za každých 500 Kčs peněžitého trestu jeden den trestu na svobodě) činil náhradní trest na svobodě více než šest měsíců, měl krajský soud vzhledem k omezení uvedenému v § 8 odst. 3 zák. č. 31/1929 Sb. uložit obžalovanému náhradní trest na svobodě v trvání šesti měsíců.
Nedbal-li jmenovaný soud velícího ustanovení § 8 odst. 1 zák. č. 31/1929 Sb. ve znění zák. č. 88/1948 Sb. a stanovil náhradní trest v případě nedobytnosti peněžitého