Input:

92/1947 Sb., Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska Garance

č. 92/1947 Sb., Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska
ZÁKON
ze dne 14. května 1947,
kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení §§ 46, 48 a 49 zákonů o ubytování vojska, ve znění zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 248 Sb., znějí:
§ 46
K přechodnému ubytování vojenské jednotky slouží především veřejné a spolkové místnosti a není-li jich, soukromé byty nebo jiné soukromé objekty.
Místní národní výbor pořídí v dohodě s nejbližším posádkovým velitelstvím seznam světnic, vhodných k přechodnému ubytování vojenských gážistů.
Za světnici pro vojenské gážisty se zařízením, osvětlením a otopem platí československá vojenská správa 18,- Kčs za den.
Ubytovatel je povinen poskytnout osvětlení a v době zimní také otop. Nemůže-li ubytovatel osvětlení a otop poskytnouti, nebo nepožaduje-li jich vojenská správa, srazí se ubytovateli za nedodané topivo částka 6,- Kčs a za nedodané osvětlení 3,- Kčs za den a světnici.
Za zařízení, jež ubytovatel poskytne pro ubytování členů rodiny vojenského gážisty nad stanovenou potřebu ubytovaného, nahradí se za osobu a den 1,50 Kčs.
Jsou-li při přechodném ubytování poskytovány kanceláře, školní světnice pro nemocné, skladiště, vězení nebo podobné, platí československá vojenská správa za místnost a den s osvětlením a otopem 12,- Kčs. Ubytovatel je povinen poskytnouti osvětlení a v zimě také otop. Nemůže-li je ubytovatel poskytnouti, nebo nepožaduje-li jich vojenská správa, srazí se ubytovatelovi za nedodané topivo částka 4,- Kčs a za nedodané osvětlení 2,- Kčs za místnost a den.
Je-li poskytnutá místnost větší než 60 m2 , platí se tento poplatek za každých 60 m2 ubytovací plochy, při čemž se zbytek přes 30