Input:

R 91/1951 (tr.); Garance

č. 91/1951 Sb. rozh. tr.
Pod skutkovou podstatu trestného činu nedovolené výroby a držení zbraní a výbušnin podle § 196 odst. 1, 2 tr. zák. nespadá držení (přechovávání, hromadění) zbraní.
Subjektivní stránka trestného činu nedovoleného ozbrojovaní podle § 120 odst. 1 písm. b) tr. zák. je při úmyslném hromadění zbraní dána již vědomím pachatele, že nahromaděných zbraní může být případně proti někomu použito.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 29. června 1951, 3 Tk 174/51.)
Okresní soud v Nové Pace uznal obviněné A a B (rolníka a jeho syna) vinnými mimo jiné trestným činem „nedovoleného držení zbraní“ podle § 196 odst. 1 tr. zák., a to na základě zjištění, že obvinění bez povolení přechovávali a drželi do září 1950 na půdě svého domu a jinde větší množství zbraní a nábojů, a to 4 dvouhlavňové brokovnice, 3 kulovnice malorážky, 2 pistole, 1 flobertovou pistoli, 14 kg střelného prachu, 1 kg broků, 260 Robertových nábojů, 10 brokových nábojů a dalekohled na loveckou pušku. Obviněný B byl po revoluci 1945 členem oddílu, který zajišťoval pohraničí a který mimo jiné odebíral nespolehlivým osobám zbraně. V této funkci odebral obviněný B při domovních prohlídkách větší část zbraní, které byly u obviněných nalezeny. Některé zbraně měl obviněný A ještě z doby, kdy měl vlastní honitbu. Jednu ze zbraní získal obviněný B od svého známého C výměnou za jinou. U obou obviněných vyslovil soud podle § 55 písm. a) tr. zák. propadnutí zbraní a střeliva.
Okresní soud nespatřoval ve zjištěném skutkovém ději skutkovou podstatu trestného činu nedovoleného ozbrojovaní podle § 120 odst 1 písm. b) tr. zák., jak bylo žalováno. Soud tu poukazoval na to, že jde většinou o zbraně lovecké, a to značně rezivé a neošetřované, a usoudil z toho, že obvinění tyto zbraně přechovávali toliko k provozování myslivosti, příp. k pytláctví, nikoliv však z toho důvodu, aby jimi ozbrojovali sebe nebo jiné osoby, jak podle názoru soudu vyžaduje ustanovení § 120 odst. 1 tr. zák.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora a uznal obviněné vinnými – pokud jde o vylíčené přechovávání zbraní a střeliva – trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 120 odst. 1 písm. b) tr. zák.
Z důvodů:
Okresní prokurátor namítá právem, že způsob, jakým okresní soud vykládá skutkové podstaty trestným činů podle § 120 a § 196 tr. zák., je nesprávný.
V prvé řadě nutno vytknout, že pod skutkovou podstatu trestného činu nedovolené výroby a držení zbraní a výbušnin podle § 196 tr. zák. patří jednak nedovolená výroba zbraní a střeliva nebo nedovolený obchod těmito předměty (odst. 1), jednak nedovolená