Input:

R 91/1949 (tr.); Garance

č. 91/1949 Sb. rozh. tr.
Kto síce nespolupôsobí pri samotnom fyzickom usmrtení, avšak riadi priamo fyzické prevedenie vraždy a vyvíja takú činnosť, ktorá presahuje rámec prostého usnadňovania spáchania zločinu alebo podpory páchateľa, je spolupáchateľom podľa § 70 TRZ. a nie pomocníkom podľa § 69, č. 2 TRZ.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 4. mája 1949, Zm 279/48.)
Podľa skutkového stavu odvolacím súdom zisteného, obžalovaný A. sa dozvedel, že sťažovateľ – obžalovaný B. – ukrýva u seba židovskú rodinu P., ktorá musí mať veľa peňazí. Preto asi 10–14 dní pred činom nadhodil A. obžalovanému B, že by bolo dobre zabiť týchto ľudí a zobrať im peniaze. B. sa tomu zpočiatku vzpieral, ale neskoršie na to privolil a 13., alebo 14. decembra 1944 sa dohodol s A., že rodinu P. zabijú a peniaze im zoberú. Ďalej sa obidvaja dohodli, že obžalovaný B. odvedie rodinu do obce K. s predstieraním, že ich tam ubytuje, že on pôjde prvý, za ním rodina P., že pôjdu vo tme večer, A. na nich dočká a sekerou ich postupne jedného po druhom zabije a potom že ich hodia do Moravy. Preto sťažovateľ hneď po tejto dohode povedal rodine P., že uňho byť nemôžu a že im najde byt v susednej obci. Dňa 17. 12. 1944 oznámil sťažovateľ rodine P., že im už byt našiel a že ich tam večer odvedie. Keď potom asi 2 hodiny pred činom P. namietal, že on sám s rodinou a s obžalovaným B. nepôjde, ale že s nimi musí ísť aj A., obžalovaný B. s tým súhlasil a dal potajomky obžalovanému A. vedeť, že večer pôjdu vpredu oba obžalovaní a potom rodina P. v poradí, ako sa