Input:

9/1955 Sb., Zákonné opatření o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 Garance

č. 9/1955 Sb., Zákonné opatření o placené dovolené na zotavenou v roce 1955
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 24. února 1955
o placené dovolené na zotavenou v roce 1955.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Ustanovení zákona ze dne 20. ledna 1954 č. 3 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1954, platí také pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1955.
§ 2.
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1955; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v.r.