Input:

9/1945 Sb., Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách Garance

č. 9/1945 Sb., Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách
Vládní nařízení
ze dne 25. května 1945
o přechodných opatřeních na českých vysokých školách.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu :
§ 1.
Právní poměry českých vysokých škol řídí se předpisy platnými dne 29. září 1938.
§ 2.
Ministr školství a osvěty učiní v přechodné době odchylkou od platných předpisů (§ 1) správní cestou všechna opatření, potřebná k zahájení a další činnosti vysokých škol a k urychlení