Input:

R 89/1951 (tr.); Garance

č. 89/1951 Sb. rozh. tr.
Skladník národního podniku, který odcizuje věci ze skladiště, dopouští se trestného činu rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a), nikoliv písm. b) tr. zák.
Při stíhání třebas i menších trestných činů ke škodě národního majetku nutno tam, kde se rozmáhají, zvlášť pečlivě zvážit stupeň společenské nebezpečnosti takových činů, a to zejména i při výměře trestu a rozhodování o podmíněném odsouzení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 21. června 1951, 3 Tk 148/51.)
Okresní soud v Karlových Varech uznal obviněného vinným trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák., který obviněný spáchal tím, že odcizil národnímu podniku, v němž byl zaměstnán jako skladník, postupně po menších množstvích celkem asi 7 kg vlny. Vlny použil částečně pro sebe, částečné ji přenechal svému bratrovi. Za to mu okresní soud uložil nepodmíněný trest odnětí svobody na 2 měsíce.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora a zvýšil obviněnému trest na 4 měsíce odnětí svobody.
Z důvodů:
Skutkový stav zjištěný okresním soudem nedoznal změny v odvolacím řízení a odvolací soud souhlasí i s jeho právním posuzováním jako trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák., tedy jako čin odpovídající – pokud by nešlo o majetek národní nebo majetek lidového družstva – trestnému činu krádeže a nikoliv zpronevěry. Věci ve skladišti nebyly obviněnému jako skladníku svěřeny ve smyslu § 245 odst, 1 písm. b), resp. § 24S tr. zák. a obviněný nad nimi neměl žádnou disposiční moc. Proto okresní soud správně uznal, že obviněný vlnu, která byla národním majetkem, odcizil (a nikoliv zpronevěřil), neboť se jí zmocnil v úmyslu nakládat s ní jako s vlastní.
Správně také zdůraznil okresní