Input:

R 89/1950 (tr.); Garance

č. 89/1950 Sb. rozh. tr.
Ak na čin je zákonom stanovený trest trestnice, možno uložiť s použitím zmierňovacích ustanovení § 92 TRZ ako najnižší trest 6 mesiacov žalára. Prekvalifikovanie zločinu na prečin podľa ustanovenia § 20 ods. 2 TRZ tu nemá miesta.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 17. októbra 1949, Tz 11/49.)
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti generálneho prokurátora pre zachovanie zákona a vyslovil, že rozsudkom okresného súdu v Poprade, pokiaľ ním bol obžalovanému za zločin krádeže podľa §§ 70, 333, 336 č. 3 TRZ a § 48 Tr. n. v znení § 1 zák. č. 88/1948 Sb. kvalifikovaný so zreteľom na § 20 TRZ za prečin podľa § 71 TRZ, § 49 ods. 1 sadzby 2 Tr. n. a za použitia § 92 TRZ uložený trest 3 mesiace väzenia, boly porušené zákonné ustanovenia §§ 92 a 20 ods. 2 TRZ.
Z