Input:

87/1945 Sb., Vládní nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940 č. 189 Sb., o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového Garance

č. 87/1945 Sb., Vládní nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940 č. 189 Sb., o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. října 1945
o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 189 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 4 a čl. 13, odst. 1 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.), o obnovení právního pořádku:
§ 1.
(1) Použivatelnost