Input:

R 86/1951 (tr.); Garance

č. 86/1951 Sb. rozh. tr.
Skutková podstata trestného činu ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák. je naplněna u každého pachatele, který z nedbalosti maří nebo ztěžuje provoz nebo rozvoj státního, národního, komunálního nebo jiného veřejného podniku anebo lidového družstva, bez ohledu na to, zda tu je nějaký zaměstnanecký nebo členský vztah mezi pachatelem a ohroženým podnikem nebo družstvem či nikoliv.
Jednočinný souběh trestných činů ohrožení jednotného hospodářského plánu z nedbalosti podle § 135 odst. 1 tr. zák. a poškození národního majetku z nedbalosti podle § 246 tr. zák. je možný.
(Rozhodnutí okresního soudu v Rýmařově z 3. května 1951, T 57/51.)
Obviněný A, který byl řidičem traktoru u jednotného zemědělského družstva, dovolil v podnapilém stavu obviněnému B, cestáři, který byl rovněž podnapilý, aby řídil traktor, při čemž obviněný A mu při řízení pomáhal tím, že zařazoval rychlosti a manipuloval s plynem. Obviněný A věděl, že obviněný B nemá řidičský průkaz. Traktor se v důsledku chybného řízení dostal na pravou stranu silnice a narazil na strom. Při tom byly další dvě osoby jedoucí na traktoru zraněny a na traktoru byla způsobena škoda ve výši 42.507 Kčs. Pro toto poškození traktoru byla podzimní orba JZD značně zpožděna.
Okresní soud uznal oba obviněné vinnými trestnými činy ohrožení jednotného hospodářského plánu z nedbalosti podle § 135 odst. 1 tr. zák., ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 221 odst. 1, 2 tr. zák. a poškozování národního majetku podle § 246 tr. zák.
Z důvodů:
Trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák. jsou vinni oba obvinění, neboť oba poškozením traktoru JZD z nedbalosti ztížili provoz lidového družstva. Obviněný A spáchal tento trestný čin porušením povinností svého zaměstnání, které měl jako zaměstnanec JZD a řidič traktoru, aby při jízdě s traktorem patřícím do majetku družstva se vystříhal všeho, čím by tento majetek a tím i provoz a rozvoj družstva ohrozil. Avšak i obviněný B, který není členem ani zaměstnancem JZD, o které tu jde, dopustil se tohoto trestného činu. Ustanovení § 135 tr. zák. se nevztahuje snad jen na takové osoby, které mají z nějakého zvláštního důvodu povinnost pečovat o provoz a rozvoj toho kterého státního, národního, komunálního nebo jiného veřejného podniku anebo lidového družstva, jako jsou na př. zaměstnanci národního podniku, členové JZD a pod. Z výpočtu činností