Input:

85/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách Garance

č. 85/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 21. září 1945,
kterým se ruší školné na státních středních školách.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.