Input:

R 80/1951; Garance

č. 80/1951 Sb. rozh. obč.
Ustanovení § 531 o. z., podle něhož pozůstalý manžel, který žil se zůstavitelem v době jeho smrti ve společné domácnosti, dědí vedle svého podílu i zůstavitelovo obvyklé domácí zařízení, platí jen při dědění ze zákona, nikoli při dědění ze závěti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze 16. května 1951, 7 Ok 96/51.)
Zůstavitelka, která zemřela 8. března 1951, zanechala platnou závěť, v níž odkázala svému manželu jen částku 10.000 Kčs, kdežto ostatní jmění, zejména i nábytek a ostatní zařízení bytu, měl podle závěti dostat její synovec, jehož ustanovila universálním dědicem.
Pozůstalý manžel, který žil se zůstavitelkou v době její smrti ve společné domácnosti, uplatnil kromě částky 10.000 Kčs, kterou byl obmyšlen, i nárok podle § 531 o. z. na zůstavitelčino obvyklé domácí zařízení.
Okresní soud v Náchodě rozhodl, že pozůstalému manželu nárok na obvyklé domácí zařízení zůstavitelčino nepřísluší.
Krajský soud stížnosti pozůstalého manžela nevyhověl.
Z odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že zůstavitelka zemřela po 1. lednu 1951, nutno nárok pozůstalého manžela posuzovat podle občanského zákoníka č. 141/1950 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 1951 (§§ 565, odst. 1 a 570 o. z.).
Zůstavitelka platně pořídila o celém svém majetku, zejména i o celém domácím zařízení; nastává tedy dědění ze závěti podle hlavy 36 o. z., nikoli dědění ze