Input:

R 8/1954; Garance

č. 8/1954 Sb. rozh. obč.
Ustanovení § 1 písm. c) nařízení ministra spravedlnosti č. 179/ 1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovedi chráněných nájmů, se nevztahuje na byty v kterékoliv budově patřící úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy, nýbrž jen na byty v budově, v níž jsou úřad, ústav nebo zařízení státní správy umístěny.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 11. září 1953, 7 Co 259/53.)
Státní ústav pro projektování sídlišť pronajal svému zaměstnanci byt ve svém domku. Když nájemce přestal být zaměstnancem, učinil pronajimatel návrh na přivolení k výpovědi. Návrh odůvodnil tím, že bytu potřebuje pro jiného svého zaměstnance.
Lidový soud civilní v Ostravě přivolil k výpovědi a opřel své rozhodnutí o § 1 písm. a) nař. min. sprav, č. 179/1950 Sb.
Krajský soud k odvolání nájemce změnil rozsudek soudu prvé stolice tak, že návrh na přivolení k výpovědi zamítl.
Z odůvodnění:
Výpovědní důvod podle § 1 písm. a) nař. min. sprav, č. 179/1950 Sb. může uplatnit jenom podnik národní nebo komunální, jde-li o byt při podniku. Navrhovatel není ani podnikem národním, ani komunálním, nýbrž státním ústavem. Mohl by proto přijít v úvahu jen výpovědní důvod podle § 1 c) uvedeného nařízení. V něm se praví, že přivolení k výpovědi může být dáno, je-li bytu zřízeného v budově úřadu, ústavu nebo zařízení