Input:

R 8/1951; Garance

č. 8/1951 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.
Výměr, jímž se odpírá právnímu úkonu (smlouvě o prodeji nemovitosti), který byl již knihovně proveden, dodatečné schválení ministerstva zemědělství (§ 13 odst. 2 uved. zák.), je listinou, způsobilou k obnovení původního knihovního stavu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 2. června 1950, R IV 104/50.)
Okresní soud v Dobrušce obnovil vklad vlastnického práva prodatelova k nemovitosti a současně provedl výmaz vlastnického práva kupitelova podle listiny, kterou krajský národní výbor v Hradci Králové odepřel dodatečně schválit trhovou smlouvu podle § 13 odst. 2 zákona o nové pozemkové reformě.
Krajský soud nevyhověl stížnosti kupitelově.
Z důvodů:
Podle § 13 odst. 1, zákona o nové pozemkové, reformě jsou převod vlastnického práva mezi živými, reálné rozdělení spoluvlastnictví, propachtování a smluvní a exekuční zatížení půdy, která je předmětem výkupního řízení, až do konečného provedení výkupu a převzetí vykoupené půdy přípustné jen se souhlasem ministerstva zemědělství; jinak jsou neplatné. Podle § 13 odst. 2 téhož zákona jsou právní jednání uvedená v odstavci 1, uzavřená po 4. dubnu 1947 před účinností tohoto zákona bez dodatečného schválení ministerstva zemědělství neplatná.
Zákon nemá ustanovení o tom, jak se obnoví původní knihovní stav v případě, kdy právní jednání uvedené v § 13 zákona o nové pozemkové reformě bylo již knihovně provedeno a po té bylo jeho dodatečné schválení odepřeno. Také prováděcí předpisy o