Input:

8/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků Garance

č. 8/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
Dekret presidenta republiky
ze dne 2. června 1945
o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Československý stát nabývá vlastnictví k nemovitostem, zapsaným ve vložkách č. 19, 372, 929, 1010 a 1101, vesměs pozemkové knihy pro katastrální území Bubeneč.
§ 2.
Československý stát věnuje nemovitosti, uvedené v § 1, Svazu sovětských socialistických republik pro účely zastupitelských úřadů jakožto dar a projev díků za pomoc, kterou Svaz sovětských socialistických