Input:

79/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb. Garance

č. 79/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2024,
kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 části I. v tabulce v řádku „4. dětská endokrinologie a diabetologie“ v třetím sloupci se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.
2. V příloze č. 1 části I. se na konci tabulky doplňuje řádek 45, který zní:
 
„45. strukturální intervence v kardiochirurgii
lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí ve strukturální intervenci v kardiochirurgii
1.“
3. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „1. algeziologie“ text v druhém sloupci zní:
„anesteziologie a intenzivní medicína,
dětská chirurgie,
dětské lékařství,
endokrinologie a diabetologie,
geriatrie,
chirurgie,
klinická onkologie,
neurochirurgie,
neurologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
pediatrie,
praktické lékařství pro děti a dorost,
radiační onkologie,
rehabilitační a fyzikální medicína,
revmatologie,
traumatologie,
vnitřní lékařství,
všeobecné praktické lékařství, nebo
urgentní medicína“.
4. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „2. angiologie“ text v druhém sloupci zní:
„endokrinologie a diabetologie,
kardiologie, nebo
vnitřní lékařství“.
5. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „4. dětská endokrinologie a diabetologie“ text v druhém sloupci zní:
„dětské lékařství,
diabetologie,
endokrinologie,
endokrinologie a diabetologie,
pediatrie, nebo
praktické lékařství pro děti a dorost“.
6. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „5. dětská gastroenterologie a hepatologie“ text v druhém sloupci zní:
„dětské lékařství,
gastroenterologie,
pediatrie, nebo
praktické lékařství pro děti a dorost“.
7. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „6. dětská kardiologie“, „7. dětská nefrologie“, „8. dětská onkologie a hematologie“ a „10. dětská pneumologie“ text v druhém sloupci zní:
„dětské lékařství,
pediatrie, nebo
praktické lékařství pro děti a dorost“.
8. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „11. dětská revmatologie“ text v druhém sloupci zní:
„dětské lékařství, nebo
pediatrie“.
9. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „12. dětská urologie“ text v druhém sloupci zní:
„dětská chirurgie, nebo
urologie“.
10. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „14. gerontopsychiatrie“ text v druhém sloupci zní:
„geriatrie, nebo
psychiatrie“.
11. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „15. gynekologie dětí a dospívajících“ text v druhém sloupci zní:
„dětské lékařství,
gynekologie a porodnictví, nebo
pediatrie“.
12. V příloze č. 2 části