Input:

R 78/1951 (tr.); Garance

č. 78/1951 Sb. rozh. tr.
Při ukládání trestu nápravného opatření se změnou zaměstnání nepřísluší soudu, aby sám určil pracoviště, ve kterém má obviněný po dobu tohoto trestu pracovat. Soud tu stanoví pouze zásady pro určení druhu, způsobu a místa zaměstnání.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 5. června 1951, 14 Tk 171/51.)
Okresní soud v Berouně uznal vedoucího prodejny národního podniku Chemodroga vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 221 odst. 2 tr. zák. a uložil mu trest nápravného opatření na dobu 6 měsíců s tím, že jedna desetina z odměny náležející mu za práci propadá státu. Okresní soud přitom v rozsudku nařídil změnu zaměstnání tak, že obviněný má po dobu trestu pracovat manuelně v těžkém průmyslu v národní podniku ČKD Sokolovo v Praze.
Krajský soud zamítl odvolání obviněného, avšak z jeho podnětu zrušil rozsudek okresního soudu ve výroku, jímž určil obviněnému pracoviště, ve kterém má pracovat po dobu výkonu nápravného opatření.
Z důvodů:
Okresní soud pochybil, když při ukládání trestu nápravného opatření se změnou zaměstnání určil sám přímo též pracoviště (národní podnik ČKD Sokolovo v Praze), ve kterém má obviněný po dobu výkonu nápravného opatření pracovat. V tomto směru opřel okresní soud svůj výrok o