Input:

77/1957 Sb., Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech Garance

č. 77/1957 Sb., Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. prosince 1957
o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 2 zákona č. 13/1954 Sb., o