Input:

77/1948 Sb., Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádosti o vrácení československého státního občanství Garance

č. 77/1948 Sb., Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádosti o vrácení československého státního občanství
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 16. dubna 1948,
jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství.
Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovím:
§ 1.
(1) Osoby národnosti maďarské, které v den, kdy tato vyhláška nabývá účinnosti, mají se svými rodinnými příslušníky bydliště nebo alespoň jednoroční pobyt v zemi České nebo Moravskoslezské, mohou - stejně