Input:

R 76/1950 (tr.); Garance

č. 76/1950 Sb. rozh. tr.
Odsoudí-li soud vinníka pro některý ze zločinů uvedených v § 48 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, musí vyslovit úplnou nebo částečnou konfiskaci jeho jmění, bez ohledu na to, je-li vinník majetný či ne.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. prosince 1949.)
Státní soud uznal obžalované vinnými zločinem podle § 1 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. Neučinil však výrok o konfiskaci jmění, maje za to, že tento výrok odpadá, ježto nezjistil, že by obžalovaní měli nějaký majetek.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání státní prokuratury do tohoto rozsudku státního soudu a vyslovil podle § 48 zák. č. 231/1948 Sb. konfiskaci,