Input:

R 75/1952; Garance

č. 75/1952 Sb. rozh. obč.
Rozhodnutí, jímž se upravují pro dobu po rozvodu práva a povinnosti rodičů stran dítěte a jeho majetku (§ 32 zákona o právu rodinném), nelze opírat o budoucí okolnosti a poměry, o nichž není jisto, zda a kdy nastanou.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 23. října 1951, 7 Ok 405/51.)
Okresní soud v Karlových Varech, rozhoduje o úpravě práv a povinností rodičů k dítěti pro dobu po rozvodu (§32 zák. o právu rodinném), svěřil děti po dobu, než si otec zařídí vlastní domácnost, do výživy a výchovy babičky; pro případ, že si otec zařídí vlastní domácnost, svěřil děti do výchovy a výživy jemu. V další části svého usnesení stanovil soud, jakými částkami jsou rodiče povinni přispívat na úhradu osobních potřeb dětí po dobu, pokud budou u babičky a jakými částkami bude matka dětí povinna přispívat, až budou u otce. Konečně upravil soud i styk rodičů s dětmi po dobu pobytu dětí u babičky a styk matky s dětmi, budou-li u otce. V odůvodnění soud uvedl, že zjištěný způsob matčina života nezaručuje řádnou výchovu dětí. Otec naproti tomu by v tomto směru poskytoval dostatečnou záruku, ale jeho pracovní zatížení a to, že nemá dosud nikoho, kdo by se mu staral o vedení domácnosti, mu zatím znemožňuje, aby se mohl výchově dětí plně věnovat. Proto byly děti svěřeny zatím do výživy a výchovy babičce se strany matčiny, zařídí-li si však otec domácnost, svěřují se jemu.
Krajský soud ke