Input:

74/1948 Sb., Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění, platné do 8.6.1948 Archiv

č. 74/1948 Sb., Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění, platné do 8.6.1948
[zrušeno č. 150/1948 Sb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 16. dubna 1948,
jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
Čl. 1.
(1) Po skončení činnosti Ústavodárného Národního shromáždění, zvoleného podle ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., o ústavodárném Národním shromáždění, bude moc zákonodárnou vykonávat, a to buď podle ustanovené nové ústavy, anebo pokud nová ústava nenabude účinnosti, podle ustanovení tohoto zákona, Národní shromáždění zvolené podle tohoto zákona.
(2) Národní shromáždění tvoří jediná sněmovna o 300 členech (poslancích).
(3) Jeho volební období trvá 6 let.
Čl. 2.
(1) Volební právo do Národního shromáždění je obecné, rovné, přímé a tajné. Volby se provádějí podle zásady poměrného zastoupení.
(2) Volební právo má každý občan Československé republiky, jakmile dosáhl 18. roku, vyhovuje-li ostatním zákonným podmínkám.
(3) Poslancem může být zvolen každý občan Československé republiky, jakmile dosáhl 21. roku, vyhovuje-li ostatním zákonným podmínkám.
Čl. 3.
Ustanovení o dalších