Input:

73/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly, platné do 27.9.1961 Archiv

č. 73/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly, platné do 27.9.1961
[zrušeno č. 99/1961 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. září 1951,
kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) K uskutečňování nejpřísnější kontroly hospodaření se státními, družstevními a jinými prostředky zřizuje se ministerstvo státní kontroly.
(2) Při plnění svých úkolů opírá se ministerstvo státní kontroly o nejširší iniciativu pracujících.
§ 2.
(1) Ministerstvo státní kontroly:
a) kontroluje evidenci a hospodaření se státními a jinými peněžními prostředky a věcnými hodnotami spravovanými státními, národními, družstevními a jinými podniky, jakož i úřady a organisacemi,
b) dbá, aby byly zachovávány zákony a rozhodnutí vlády ve věcech hospodářských a finančních,
c) činí opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a k postižení vinníků.
(2) K zajištění řádného plnění úkolů, které přísluší ministerstvu státní kontroly, jsou jeho orgány při provádění kontroly, pokud je toho k provedení kontroly třeba, oprávněny:
a) požadovat