Input:

R 72/1951 (tr.); Garance

č. 72/1951 Sb. rozh. tr.
Trestný čin je spáchán výdělečně i tehdy, jestliže pachatel. který je veden úmyslem opatřit si tím aspoň na čas zdroj příjmů, má pravidelné příjmy též z jiné, a to nezávadné činnosti.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 11. května 1951.)
Státní soud uznal obviněné A a B vinnými mimo jiné zločinem vyzvědačství podle § 5 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidovědemokratické republiky, který spáchali tím, že se mezi sebou spolčili a vešli ve styk s cizím činitelem k tomu, aby vyzvídali státní tajemství a vyzradili je cizí moci.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání státního prokurátora a uznal právem, že obvinění se dopustili tohoto zločinu po výdělečném způsobu [§ 5 odst. 2 písm. e) zák. č. 231/1948 Sb.]. Za to jim vyměřil podle § 5 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. s použitím § 113 odst. 1 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, nový trest na svobodě a podle § 47 zák. č. 231/1948 Sb. nový trest peněžitý.
Z důvodů:
Státní prokurátor se domáhá odvoláním, aby u obou obviněných bylo vysloveno, že se zločinu vyzvědačství dopustili po výdělečném způsobu podle § 5 odst. 2 písm. e) zák. č. 231/1948 Sb., jak bylo žalováno, a aby vzhledem k uvedené přitěžující okolnosti byl oběma obviněným uložen trest podle § 5 odst. 2 uved. zák.
Odvolání je důvodné. Státní soud vyloučil tuto přitěžující okolnost u obviněného A proto, že nebylo prokázáno, že by tento obviněný jednal s agentem cizí moci o výši odměny za svou vyzvědačskou činnost, u obviněného B pak proto, že tento obviněný v době své trestné činnosti měl jiný pravidelný zdroj příjmů z výkonu svého